Digital utbildning i Livsmedelshygien 3 + 10 feb 2022

Digitalt

3 och 10 feb kl. 8.00-12.00

Anmäl här
Digital utbildning i Livsmedelshygien 3 + 10 feb 2022
Digitalt
3 och 10 feb kl. 8.00-12.00

Hej du som jobbar med livsmedel!
Nu erbjuder vi en digital kurs i Livsmedelshygien

Grundkurs i livsmedelshygien genomförs av Anticimex som lärarledda webbseminarier vid två tillfällen à 4 timmar och ger möjlighet till ett kursdiplom.

Kursen hålls digitalt: 3 feb kl. 8-12 och 10 feb kl. 8-12.

Kursen erbjuds genom, och subventioneras av, Livsmedelsutveckling Sydost. Kostnad per deltagare: 225 kr + moms.

För mer information se bifogad länk till Inbjudan Livsmedelshygien feb 2022. För anmälan klicka här.

Dela via

IUC Kalmar läns medlemsföretag & kommuner i Kalmar län
Region Kalmar län
Yrkeshögskolan
Vinnova
Tillväxtverket
Europeiska unionen