Automationsdag

Epic - Innovation & Technology Center, Växjö

24 april 9.00-13.00

Automationsdag
Epic - Innovation & Technology Center, Växjö
24 april 9.00-13.00

Förstärk ditt företags position inom automatisering och innovation genom att engagera er i projektet SMART DAT. Projektet syftar till att ge små och medelstora företag inom tillverkningsindustrin tillgång till de senaste teknologierna och metoderna inom smart och innovativ automatisering.

TEMA: AUTOMATISERING & DIGITALISERING
Dagen arrangeras via ERUF SMART-DAT

Hållpunkter för dagen
09.00 Drop-in Fika

09.30-11.15: Miniseminarier och erbjudande i projekt
• Robot-processimulering
• Simulering av produktionsflödesoptimering
• Datastrukturering och visualisering
• Kostnads- och nyttoanalys för automations- och digitaliseringslösningar

11.15-12.00: Avslutande samtal och reflektion
12.00-13.00: Lunch

NÄR: Onsdag 24 april 09.00-13.00
VAR: Epic – Innovation & Technology Center, Georg Lückligs väg 1, Växjö (universitetsområdet)
ANMÄLAN: Inkl. ev. allergier senast fredag 19/4 till


MER OM PROJEKTET

SMART DAT strävar efter att skapa ett nätverk av företag i Region Kronoberg och i Region Kalmar län som kan dra nytta av varandras kompetenser och innovationer inom smart automatisering. Projektet erbjuder en mix av teoretiska och praktiska aktiviteter som är skräddarsydda för att möta varje företags unika behov. Genom att samarbeta med projekteamet får ditt företag chansen att utforska nya tekniker, lösa verkliga utmaningar och utveckla nya affärsmodeller.

SMART-DAT ÄR ETT SAMARBETSPROJEKT MELLAN; Campus Ljungby, Epic – Innovation & Technology Center, IUC Kalmar & Linnéuniversitetet. FINANSIERAS AV REGION KALMAR LÄN, REGION KRONOBERG SAMT TILLVÄXTVERKET.

Dela via

IUC Kalmar läns medlemsföretag & kommuner i Kalmar län
Region Kalmar län
Yrkeshögskolan
Vinnova
Tillväxtverket
Europeiska unionen