3D-printing: Nästa generations produkter och produktionslösningar

Digitalt via Zoom

26 mars 9.00-12.00

Anmäl här
3D-printing: Nästa generations produkter och produktionslösningar
Digitalt via Zoom
26 mars 9.00-12.00

Industriell additiv tillverkning är en verklighet i allt fler företag, från enkla plastleksaker till komplexa flygplanskomponenter i superlegeringar. I denna teknikworkshop får du en ökad förståelse för vad ditt företag kan erbjuda dina kunder tack vare additiv tillverkning och hur additiv tillverkning stötta er egna verksamhetsutveckling.

För att dra nytta av additiv tillverkning behövs förståelse för möjligheterna. Vad kan vårt företag erbjuda våra kunder tack vare additiv tillverkning? Hur kan additiv tillverkning stötta vår egen verksamhetsutveckling? Välkommen till en teknikworkshop via Produktion2030.

För att utnyttja additivteknikens potential måste hänsyn tas till hela värdekedjan, inte minst design, simulering och efterbearbetning. Vi ger er glimtar om nuläget och möjligheter med additiv tillverkning och om testbäddarna vid RISE för additiv tillverkning i olika material. Vi orienterar er om pågående satsningar för ökad industriell additiv tillverkning och möjligheterna att använda testbäddar med utrustning och expertis för additiv tillverkning, nu och i framtiden.

För vem?
Den här teknikworkshoppen riktar sig till dig som vill veta mer om additiv tillverkning och hur ditt företag kan börja eller fortsätta resan. Du får ökad förståelse och få ta del av företags erfarenheter och exempel.

Praktisk information
Samtliga Teknikworkshoppar genomförs digitalt
När: Tisdag den 26 mars 2024, kl 9-12
Var: Anslut via zoom länk, skickas före workshopen
Anmälan: Senast 24 mars 2024

Dela via

IUC Kalmar läns medlemsföretag & kommuner i Kalmar län
Region Kalmar län
Yrkeshögskolan
Vinnova
Tillväxtverket
Europeiska unionen