Grön hållbar industriell omställning och förnyelse – BAT

Projektets mål är att öka företagens kompetens och förmåga att hantera större förändringar i efterfrågan på tjänster och produkter, samt hantera krav på ökad hållbarhet och implementering av ett ekologiskt perspektiv i hela värdekedjan.

Satsningen vänder sig till medarbetare, ledare och ledningsgrupper för ett 50-tal småländska tillverkningsföretag. Projektet finansieras av ESF, Europeiska Socialfonden, tillsammans med den privata sektorn och pågår till våren 2023.

BAT logga

Om du vill veta mer

Hör av dig till oss om du vill veta mer om BAT.

Hållbarhet och cirkulär ekonomi

0761-85 45 80

Helena Tinnert

Hållbarhet och cirkulär ekonomi

Kontaktuppgifter

  • 0761-85 45 80

Industricoach

0705-51 92 54

Anders Ekström

Industricoach

Kontaktuppgifter

  • 0705-51 92 54