• Start
  • Sustainable
  • Miljöteknik

Miljöteknik

Sustainable representerar regionens många miljö- och energiintensiva företag samt industriföretag med miljön och hållbarhet i fokus. Tjänster och produktion av utrustning, system- och tekniska lösningar av hög kvalitet inom områden som har stor betydelse för ett hållbart samhälle.

  • Miljövård och management: miljö, hälsa, säkerhet, kvalitet, CSR, miljösystem m.m.
  • Förnybar energi: bioenergi, biogas, vind och vatten, sol, fjärrvärme m.m.
  • Energieffektivisering: specialistkunskap inom energi och effektivisering i byggnader, industriprocesser, m.m.
  • Återvinning och avfallshantering: management, hantering, sortering, teknik, biogasproduktion, slam, kraftvärme, avfallssystem, strategier och metoder för avfallshantering.
  • Vatten- och avloppsrening: management, teknik- och systemlösningar, dricks- och avloppsvatten, slamhantering och förädling, biogas, våtmarker, m.m.
  • Industriell miljöteknik: tillverkning av produkter och lösningar inom bl.a. biogas, reningsverk och avfallshantering.
  • Hållbar samhällsplanering och hållbart byggande: konstruktion, renovering, demolering, certifiering, m.m.

Miljöteknikområdet är nationellt mycket aktivt. Bl.a. har Tillväxtverket en bra information om miljöteknikindustrin, Svensk Miljöteknikförening är en aktiv partner för landets många miljöteknikföretag med bl.a. en hemsida för utländska intressenter att hitta till företagen.

Asset

ASSET är en paraplyorganisation för den svenska miljötekniksektorn. Uppgiften är att stärka svenska miljöteknikföretag genom affärsdriven samverkan.

Svensk miljöhistoria: Youtube – Swedish environmental history

www.asset.nu
www.envirosweden.se
www.swedishcleantech.se

Adress

IUC i Kalmar Län AB
Flygplatsvägen 32
392 41 Kalmar

Org.nr: 556541-0213

Kontakt

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Facebook
Instagram
Linkedin

Nyhetsbrev