• Start
  • Projekt
  • Avslutade projekt

Avslutade projekt

Projekt är ett av de sätt som vi använder för att höja konkurrenskraften i regionens näringsliv. När vi konstaterar ett behov som gäller för en större mängd företag, undersöker vi förutsättningarna för att starta ett utvecklingsprojekt. IUC Kalmar län har stor erfarenhet av att driva offentligt finansierade projekt.

Här kan ni läsa om projekt som vi har genomfört.

Håll ut (Hållbar utveckling för industrin)

Under åren 2012-2014 genomfördes ett projekt som fokuserade på stöttning till företagens utveckling, vilket omfattade behovsinventering, konsultinsatser, infomöten/seminarier och stöd i ansökningar. Projektet skapade även tidningen good news! och den första utgåvan av industrilabb.se i samarbete mellan IUC Kalmar län och Linnaeus Technical Centre, LTC, inom Linnéuniversitetet. Projektet finansierades av Tillväxtverket och Regionförbundet i Kalmar län.
Läs Good News

Utsikt & Insikt

Under åren 2012-2014 genomfördes ett kompetensförsörjningsprojekt. Projektet finansierades av Europeiska Socialfonden (ESF).
Läs mer

Förstudie - Hållbar, konkurrenskraftig industri i Kalmar län

Under hösten 2016 - våren 2017 genomfördes en förstudie inom ramen för Smart Industri – en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Projektet finansierades av Tillväxtverket och Regionförbundet i Kalmar län.
Läs mer
Europeiska regionala utvecklingsfondenEuropeiska regionala utvecklingsfondenEuropeiska regionala utvecklingsfonden

Adress

IUC i Kalmar AB
Flygplatsvägen 32
392 41 Kalmar

Kontakt

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Facebook
Instagram
Linkedin

Nyhetsbrev