Arrangeras IUC Kalmar län, IUC Z-Group och RISE inom ramen för Produktionslyftet.

Teknikworkshop: Karakuri IoT

Online, i Zoom

Torsdagen den 3 juni kl. 9.00-12.00

Anmäl här
Arrangeras IUC Kalmar län, IUC Z-Group och RISE inom ramen för Produktionslyftet.
Teknikworkshop: Karakuri IoT
Online, i Zoom
Torsdagen den 3 juni kl. 9.00-12.00

Karakuri IoT (Internet of Things) är ett nytt förhållningssätt till att införa digitalisering och smart industri i industriföretag. Karakuri IoT sätter människan i centrum och utgår från de behov som människan i systemet upplever.

Karakuri IoT är ett forskningsprojekt som har bedrivits inom Produktion 2030. I projektet har hårdvara och mjukvara för Karakuri IoT utvecklats och provats i fler än 15 workshoppar involverande olika tillverkningsföretag och sammanlagt mer än 160 personer. Metoden har gett upphov till åtskilliga förbättringsåtgärder hos företagen med hjälp av enkla digitaliseringslösningar.

Tid: Torsdagen den 3 juni kl. 9:00 – 12:00
Plats: Online, i Zoom
Målgrupp: Alla intresserade, kostnadsfritt men kräver anmälan.
Arrangörer: IUC Kalmar län, IUC Z-Group och RISE.

Boka din plats

Identifiera möjligheter, testa och validera

Karakuri IoT bygger på en cyklisk process där processen startar med identifiering av möjligheter för att sedan generera idéer och utveckla lösningar som testas och valideras och dessa lösningar kan i sin tur ge upphov till nya idéer. Processen genomförs med fördel i en serie fysiska workshops med berörda medarbetare i det berörda organisationsavsnittet där varje steg i Karakuri IoT-processen gås igenom.

Testa tillsammans med andra – hur kan du dra nytta av Karakuri IoT?
Vid denna teknikworkshop på distans får du dels lära dig bakgrunden till Karakuri – enkel automation och dess utveckling in i den digitala världen genom Karakuri IoT. Du får även möjligheten att tillsammans med andra företag i workshopen testa upplägget och verktygen i en Karakuri IoT workshop och se vilka möjligheter som en sådan workshop kan ge ditt företag. Slutligen får du information om hur du kan komma vidare i din Karakuri IoT resa samt vilka stöd och resurser som finns för detta.

AGENDA
09.00 Incheckning
09.05 Välkomna, introduktion samt presentationsrunda

  • Del 1: Karakuri – IoT Bakgrund Karakuri, Utveckling och exempel Karakuri – IoT’
  • Del 2: Exempel workshop Karakuri IoT
    3 stegs workshop via Zoom
  • Del 3: Diskussion och vidare steg

11.45 Summering, nästa steg, utvärdering
12.00 Slut

(Hela texten ovan är lånad från www.iuc.se)

För mer information och kontaktuppgifter

Dela via

IUC Kalmar läns medlemsföretag & kommuner i Kalmar län
Region Kalmar län
Yrkeshögskolan
Vinnova
Tillväxtverket
Europeiska Regionala  utvecklingsfonden
Europeiska Socialfonden