IUC Kalmar Län
 
 • Start
 • Yrkeshögskolan
 • Yrkeshögskoleutbildning

Yrkeshögskoleutbildning

Den 7 september skickade vi in ansökningar till två yrkeshögskoleutbildningar till Myndigheten för yrkeshögskolan, Marknadsinriktad företagssäljare och Byggproduktionsledare anläggning. Besked om beviljande eller ej kommer i månadsskiftet januari/februari 2018. Läs mer om dessa två utbildningar här nedan.

Marknadsinriktad företagssäljare - 320 yrkeshögskolepoäng

Yrkesroller: Företagssäljare, Säljkoordinator, Marknadskommunikatör, Säljande projektledare, Digitalmarknadsförare, Inköpare m.m.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om/i:

 1. I säljprocessen från kundkontakt till styrning av beslut och uppföljning mot både nationella och internationella kunder
 2. I marknadsföringsprocess och dess påverkan på företagets säljprocess mot både nationella och internationella marknader
 3. I ekonomistyrning, budgetering, riskanalysering
 4. Om kommersiell affärsjuridik samt i avtals- och offertarbete
 5. I affärskommunikation engelska och interkulturell kommunikation
 6. Om logistik och inköpsprocessen och dess påverkan i försäljningsprocessen
 7. I strategisk digitalmarknadsföring samt e-handelsmarknaden
 8. I affärsutveckling och kundutveckling, mätning och analys av gjorda affärer
 9. I projektledning och ledarskap
 10. I affärsmannaskap samt etik och moral i affärssammanhang

 Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att:

 1. Planera, genomföra och följa upp ett säljprojekt.
 2. Planera, genomföra och följa upp en marknadsföringskampanj
 3. Skriva lagenliga offerter och avtal
 4. Analysera ekonomisk information och utföra budgetar och riskanalyser
 5. Genomföra omvärldsbevakning och marknadsundersökningar
 6. Genomföra professionella presentationer på både svenska och engelska
 7. Identifiera och lösa logistiska problem som leder till ökad kundnöjdhet
 8. Planera och driva digitala marknadsföringsprojekt
 9. Identifiera aktiviteter inom e-handel för ökad försäljning B2B
 10. Genomföra behovsanalyser och ta fram lönsamma kunderbjudanden

 Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att:

 1. Arbeta med företagsförsäljning både nationellt och internationellt
 2. Arbeta med marknadsföring både nationellt och internationellt
 3. Arbeta med affärs- och kundutveckling samt uppföljning av affärsprojekt
 4. Självständigt planera, leda och driva försäljning- och marknadsföringsprojekt
 5. Tolka juridiska affärsdokument på engelska och svenska
 6. Planera och genomföra affärsmässiga presentationer på engelska och svenska
 7. Planera och driva digitalamarknadsföringsprojekt
 8. Arbeta med e-handel med fokus på försäljning och marknadskommunikation B2B
 9. Analysera ekonomisk information, kunna budgetera och analysera resultat
 10. Tillämpa sina färdigheter i försäljning och marknadsföring för vidare lärande och professionell utveckling

Byggproduktionsledare anläggning - 400 yrkeshögskolepoäng

Yrkesroller: Byggproduktionsledare/arbetsledare anläggning, Produktionschef anläggning, Platschef anläggning, Projektansvarig anläggningsprojekt, Projektledare på en beställande enhet m.m.

 Efter genomförd utbildning ska den studerande ha kunskaper om/i:

 1. I anläggningsteknik för väg, järnväg, ledningssystem, grundförstärkning samt övriga konstbyggnader
 2. I geoteknik, materialkunskap, täkttillstånd och överbyggnadsdimensionering
 3. I mätning inom markanläggning
 4. I kvalité, miljösäkring och arbetsmiljö, enligt ISO 14001, ISO 9001, Bas U och Bas P
 5. I riktad matematik mot anläggning med nyttjande i AutoCad och ritningsläsning
 6. I betong, Klass II platsgjutning
 7. I produktionsekonomi - ekonomistyrning av företag, intäkter vs kostnader och budgetkalkylering
 8. I ledarskap, kommunikation och projektmetodik
 9. I anbudsprocessen, anbudskalkylering, etik och moral i affärer, förhandlingsteknik och kundvård
 10. Om entreprenadjuridik

Efter genomförd utbildning ska den studerande ha färdigheter i att:

 1. Arbeta med mark- och anläggningsteknik med tillhörande materialkunskaper
 2. Läsa och tolka ritningar, handlingar och entreprenadjuridik
 3. Leda och motivera andra att skapa positiva och resultatinriktade team
 4. Arbeta med arbetsmiljölagstiftning och arbetsmiljöansvar
 5. Hantera det dagliga ekonomiska arbetet på ett anläggningsprojekt
 6. Arbeta i projektform innefattande ledarskap, kommunikation och metodik
 7. Arbeta med mätning inom mark och anläggning
 8. Arbeta med kvalité enligt ISO 9001 och miljölagstiftning ISO 14001
 9. Arbeta som ansvarig arbetsledare för platsgjuten betongkonstruktion, klass II
 10. Arbeta med olika entreprenadformer och regelverk

Efter genomförd utbildning ska den studerande ha kompetenser för att:

 1. Planera och leda ett anläggningsprojekt utifrån kalkyler och tidplaner
 2. Följa lagkrav för miljö och arbetsmiljö
 3. Styra anläggningsprojekt inkl. resurs, tid och ekonomi
 4. Ansvara för relation med alla berörda parter och kunna kommunicera i en multikulturell arbetsmiljö
 5. Tolka avtal och regler för hur dessa kan tillämpas mellan parter
 6. Arbeta som ansvarig arbetsledare för platsgjutning betongkonstruktion, klass II
 7. Självständigt planera, leda, och styra ett anläggningsprojekt mot uppsatta mål utifrån tid, ekonomi, kvalité, lagar, miljö och arbetsmiljö
 8. Analysera och utvärdera information, metoder och resultat
För mer info: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Vad är yrkeshögskolan?

Yrkeshögskolan är en eftergymnasial utbildningsform med syfte att täcka specifika kompetensbehov på arbetsmarknaden. Utbildningsutbudet styrs av arbetslivets behov och varierar därför över tid. Utbildningarna är lite kortare än traditionell högskola, ofta ett till två år långa. De håller högt tempo och man utbildas för en tydlig yrkesroll. De flesta utbildningar varvar teori med praktik ute på en eller flera arbetsplatser, så kallad LIA (Lärande i arbete). Alla utbildningarna styrs av en ledningsgrupp där majoriteten är företrädare för arbetslivet. Alla utbildningar är avgiftsfria och berättigar till studiemedel från CSN.
En kort informationsfilm - Grundläggande om yrkeshögskolan

Stor bredd

Yrkeshögskoleutbildningar finns över hela landet och inom de flesta områden. Det är allt från ekonomi och administration till teknik och tillverkning, men också exempelvis IT, turism, sjukvård, lantbruk, media och design. Utbildningarna drivs av olika anordnare som måste ansöka om att ingå i yrkeshögskolan. Anordnarna kan vara privata utbildningsföretag, kommuner, landsting eller universitet och högskolor. Varje utbildning måste ha tillstånd från Myndigheten för yrkeshögskolan, som även utövar tillsyn och granskar utbildningarnas kvalitet.

För mer information om yrkeshögskolan som studieform, besök www.myh.se

Engagera dig och påverka yrkeshögskolan!

Som arbetsgivare kan du påverka yrkeshögskolans utbildningar både genom att delta i planeringen men även själva genomförandet av en utbildning. Yrkeshögskolan är alltså en fantastisk plattform där du kan ta fram och rekrytera medarbetare med aktuell och skräddarsydd kompetens, från dag ett efter examen. Du kan påverka utbudet av utbildningar genom att bidra till analyser om framtida behov inom din bransch.
En kort informationsfilm - Yrkeshögskolan för arbetsgivare

Adress

IUC i Kalmar AB
Gröndalsvägen 19 B
392 36 Kalmar

Kontakt

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Facebook
Linkedin

Nyhetsbrev