IUC Kalmar Län
 
 • Start
 • Projekt
 • Strategier för ...

Strategier för hållbar tillväxt

Projektet syftar till att öka tillväxten i länets befintliga teknikföretag, genom strategiska satsningar på effektiv produktion och nya produkter/tjänster som säljs på en större internationell marknad.

Vi har noterat att företag som har en tydlig strategi för sin utveckling har en betydligt större tillväxt än övriga.

Är du intresserad av en bra affär?

Projektet stöttar företagen i arbetet med att ta fram en tydlig strategi för hur man skall uppnå tillväxt. 

IUC i Kalmar län erbjuder coachning i strategiarbete inom affärsutveckling och produktionsutveckling inom med fokus på produkter och marknader. Det handlar bl.a. om marknadsundersökningar, affärsplaner, affärsutveckling samt konkurrens- och produktionsstrategisk analys.

N Y H E T !
Nu finns även möjligheten att nyttja coachningen till att se över företagets ägarstrukturer.

Läs mer i broschyren

Nätverk är ett bra sätt att sprida kunskap

Nätverk är ett bra sätt att sprida kunskap och för kollegor i branschen att lära känna varandra. Inom projektet har två nätverk initierats, Tekniknätverk syd som samordnas av Torsås Företagscentrum och Tekniknätverk nord som samordnas av Attraktiva Oskarshamn. Inom nätverken genomförs träffar över hela länet med teman som t.ex. internationalisering, produktionsteknik, ledarskap, miljö-energi m.fl. Det är för oss viiktigt att aktiviteterna lyfter fram jämställdhet, miljö, likabehandling. Håll utkik på vilka aktiviteter som erbjuds!

Nätverksaktiviteter som genomförts i länet

Tekniknätverk syd
 • Verktyg för att utveckla ditt företag, Torsås 18 november 2015
 • Företagets digitala framtid, Torsås 12 februari 2016
 • Additiv tillverkning och 3D Printing, Pukeberg/Nybro 9 mars 2016. Genomfört i samarbete med Linnaeus Technical Centre, LTC2020
 • Om att som leverantör ”bli utvecklad” av sin kund, Emmaboda 14 april 2016. Genomfört i samarbete med Linnaeus Technical Centre, LTC2020
 • Förändringar och krav i nya ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015, Torsås 2 december 2016
 • Kompetenshöjande nätverk träff 1, Systematiskt förbättringsarbete I, Torsås 8 februari 2017. Genomfört i samarbete med Ilenio och Linnaeus Technical Centre, LTC2020
 • Kompetenshöjande nätverk träff 2, Kvalitet, Emmaboda 1 mars 2017. Genomfört i samarbete med Ilenio och Linnaeus Technical Centre, LTC2020
 • Kompetenshöjande nätverk träff 3, Ledarskap, Nybro 5 april 2017. Genomfört i samarbete med Ilenio och Linnaeus Technical Centre, LTC2020
 • Kompetenshöjande nätverk träff 4, Systematiskt förbättringsarbete II, Kalmar 3 maj 2017. Genomfört i samarbete med Ilenio och Linnaeus Technical Centre, LTC2020
 • Modern automation med kollaborativa robotar, Kalmar 7 februari 2018
Tekniknätverk nord
 • Additiv tillverkning och 3D Printing, Oskarshamn 9 mars 2016. Genomfört i samarbete med Linnaeus Technical Centre, LTC2020
 • Förtida avveckling av OKGs kärnkraftsreaktorer, Oskarhamn 8 april 2016
 • Energieffektivisering, Oskarshamn 13 maj 2016
 • Ny föreskrift, AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö, Previa, Oskarshamn 27 maj 2016
 • Etec Automationsmässa 2016, Oskarshamn 24 november 2016. Genomfört i samarbete med Elajo Technical Education Center, Rejlers och ÅF
 • Hur behåller vi kompetensen under orostider på arbetsmarknaden? Oskarshamn 5 december 2016
 • Offentlig upphandling – en affärsmöjlighet? Oskarshamn 4 april 2017. Genomfört i samarbete med Svenskt Näringsliv och Oskarshamns kommun
 • Finansieringsmöjligheter, Oskarshamn 15 maj 2017
 • Cobots – demonstration av UR-robot på Stranda, Ålem 29 november 2017
 • Etec Automationsmässa 2017, Oskarshamn 30 november 2017. Genomfört i samarbete med Elajo Technical Education Center, Rejlers och ÅF

Finansiärer

Europeiska regionala utvecklingsfonden
Regionförbundet i Kalmar län
IUC Kalmar län

Håll utkik efter nyhetsbrev och tidningen good work! där vi lyfter nyheter och goda exempel.
Europeiska regionala utvecklingsfonden

Adress

IUC i Kalmar AB
Gröndalsvägen 19 B
392 36 Kalmar

Kontakt

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Facebook
Linkedin

Nyhetsbrev